พลาสติก LDPE ปูบ่อเก็บน้ำ

BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER