พลาสติก LDPE

  marine1-2


  บริการผลิตพลาสติก LDPE แบบผืน ขนาดตามความต้องการ เหมาะสำหรับการเก็บน้ำ การเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูก พลาสติกมีความยืดหยุ่นสามารถเข้ากับรูปทรง บ่อดิน/บ่อปูน ได้เป็นอย่างดี ทนแดดเป็นเลิศ จนกล้ารับประกันคุณภาพ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 เกรดสินค้า
 • เกรดธรรมดา LDPE
 • เกรดพิเศษ LLDPE
LLDPE จะมีความเหนียว ความยืดหยุ่น ความนุ่มของพลาสติก จะแตกต่างกัน ซึ่ง เกรดพิเศษจะมีความพิเศษในเรื่องของการปูบ่อเข้ารูปกับบ่อดินดีกว่า

1. สีดำ

 ความหนา/คุณภาพ

 • เกรดธรรมดา 0.3   มิลลิเมตร     36 บาท/ตรม.
 • เกรดพิเศษ    0.3   มิลลิเมตร     46 บาท/ตรม.
 • เกรดธรรมดา 0.5   มิลลิเมตร     54 บาท/ตรม.
 • เกรดพิเศษ    0.5   มิลลิเมตร     74 บาท/ตรม.

2. ใสขุ่น

ความหนา/คุณภาพ

 • เกรดพิเศษ   0.25  มิลลิเมตร    36 บาท/ตรม.

วิธีจัดจำหน่าย

******ตัดจำหน่ายตามขนาดที่ต้องการ(ถ้าขนาดใหญ่ต้องมีการเชื่อมต่อผืน)******

ขั้นตอนการสั่งตัดตามขนาด

 1. โทรติดต่อ >>Call center<<
 2. ส่งขนาดความต้องการ  กว้าง*ยาว*สูง  หรือ ข้อมูลสำคัญในการคำนวณให้แก่ทางบริษัท
 3. ทางบริษัทจะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม
 4. ทางบริษัทจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบเพื่อยืนยันการตัดสินใจ
       

ขนาด :
ตามความต้องการ
สี :
ดำ / ใสขุ่น