บ่อพลาสติก PVC บ่อกลมสำเร็จรูป

บ่อพลาสติก PVC ทรงกลม ขึ้นทรงสำเร็จรูป

  บ่อพลาสติก PVC ที่ผลิตจากพลาสติก PVC หนาถึง 1 มิลลิเมตร (1000 ไมครอน) มาพร้อมโครงสร้าง ระบบท่อน้ำเรียบร้อย เคลื่อนย้าย หรือจัดเก็บได้ง่ายเมื่อพักการใช้งาน

  บ่อกลมพลาสติก PVC ประกอบด้วยกัน 3 ขนาด

– 1.5 x 0.8 เมตร
– 3 x 0.8 เมตร
– 5 x 1 เมตร

ขนาด เป็น เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวบ่อ x ความสูง

พิเศษ เกษตรพลัส มีของ แถมให้อีกด้วย

1.ตะข่ายคลุมปากบ่อ 
2.คลิปล็อคตะข่ายคลุมปากบ่อ
3.เทปซ่อม (หากเกิดเหตุฉุกเฉิน)
4.โครง PVC