ม้วนพลาสติก LDPE/LLDPE (ดำ)

ม้วนพลาสติก LDPE/LLDPE สีดำ

    ผลิตจากพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ เม็ดใหม่ 100% ผสมด้วยสารเสถียรต่อแสงแดด (UV Stabilizer)
บวกกับกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับสากล ทำให้ได้พลาสติก LDPE/LLDPE ที่แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ความหนามี 4 ขนาด
  

    เกรด LDPE (Low density polyethylene) 
 • 0.15 มิลลิเมตร (150 ไมครอน) ขนาด 6 m x 100 m 
 • 0.2   มิลลิเมตร (200 ไมครอน) ขนาด 6 m x 100 m 
 • 0.3   มิลลิเมตร (300 ไมครอน) ขนาด 6 m x 100 m 
 • 0.5   มิลลิเมตร (500 ไมครอน) ขนาด 4 m x 50   m

  (หมายเหตุ : ขนาดผืนพลาสติกเป็นขนาด หน้ากว้าง x ยาว ของพลาสติกที่เปิดออกกางจากม้วน)
    เกรด LLDPE (Linear low density polyethylene)
 • 0.3   มิลลิเมตร (300 ไมครอน) ขนาด 6 m x 100 m 
 • 0.5   มิลลิเมตร (500 ไมครอน) ขนาด 4 m x 50   m

  (หมายเหตุ : ขนาดผืนพลาสติกเป็นขนาด หน้ากว้าง x ยาว ของพลาสติกที่เปิดออกกางจากม้วน)

 •    เหมาะสำหรับ

  – ปูบ่อน้ำเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง, ปลา, ปลาสวยงาม  เป็นต้น
  – บ่อน้ำที่ไม่สามารถเก็บน้ำได้
  – ปูบ่อน้ำเก็บน้ำสำหรับทำเกษตร
  – โรงเรือนเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์
  – ปูบ่อพักน้ำดิบ
  – คลุมสิ่งของ
  – คลุมปุ๋ย
  – คลุมปิดกลิ่น
  – ทำบ่อแก๊สชีวภาพ
  – บ่อในอุตสาหกรรม บางชนิด

รับประกันคุณภาพไม่แตกกรอบจากแสงแดด 1 – 3 ปี