อุปกรณ์ปั้มลม และหัวจ่ายอากาศ

ปั้มลมคุณภาพสูง อัดอากาศด้วยใบอัดอากาศ ทำให้สามารถสร้างปริมาณลม และแรงดัน ที่มีปริมาตรสูง นิยมใช้งานสำหรับการอัดอากาศลงใต้น้ำ หรือการใช้งานที่ต้องการใช้กำลังลมและแรงดันสูง เช่น อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย เกษตรกรรม ประมง

ปั้มพัดลมแรงดันสูง สามารถดูด-เป่าอากาศได้ในเวลาเดียวกัน โดยใช้ใบพัดในการขับเคลื่อนอากาศ เพื่อดูอากาศเข้าและนำอากาศออก นิยมใช้ภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเกษตรกรรม ประมง

หัวจ่ายอากาศ EPDM ที่ผลิตจากพลาสติก EDPM คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้ในพื้นที่น้ำลึก

สายจ่ายอากาศ คุณภาพ สามารถใช้ได้ทั้งในบ่อดิน บ่อพลาสติก บ่อปูน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบตามที่ต้องการได้ง่าย