จานจ่ายอากาศ EPDM

จานจ่ายอากาศ EPDM

ลักษณะของจานอากาศ EPDM
  • จานมีลักษณะเป็นวงกลม
  • จานกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 260 mm – 300 mm

หน้าหน้า

  • – ใช้ยาง EPDM คุณภาพสูง
  • – มีรูอากาศขนาดเล็กมากกว่า 20,000 รู

ด้านหลัง

  • – พลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรง
  • – ลิ้นแบบกากบาท เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ และ ช่วยควบคุมปริมาณการไหลผ่านของ อากาศให้มีความพอดี
  • – ยางวงแหวนเป็นยาง EPDM เช่นเดียวกับยางหัวอ็อกจึงมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
ข้อมูลด้านเทคนิค