Root Blower

ROOT BLOWER

Root Blower เครื่องผลิตกำลังลมคุณภาพ Kasetplus ที่ได้รับความไว้วางใจและเลือกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในวงการ

– อุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้ง

– อุตสาหกรรมเลี้ยงปลา
– อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
– อุตสาหกรรมโรงงานสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

 

มีทั้งหมด 5 ขนาดในการเลือกใช้งาน

– Root blower 1.25 นิ้ว (0.75kW)

สามารถผลิตกำลังลม 0.55 ลบ.ม/นาที
แรงดันอากาศ 39.2 kPa
ใช้กับมอเตอร์ขนาด 1 แรงได้
พื้นที่ให้อากาศ 1 ไร่

– Root blower 2 นิ้ว (2.2kW)

กำลังลม 2.5 ลบ.ม/นาที 
แรงดันอากาศ 24.5 kPa
ใช้กับมอเตอร์ 2 – 3 แรง
พื้นทีให้อากาศ 2 ไร่

– Root blower 2.5 นิ้ว (3 kW)

กำลังลม 3 ลบ.ม/นาที
แรงดันอากาศ 24.5 kPa
ใช้กับมอเตอร์ 3 – 5 แรง
พื้นที่ให้อากาศ 2 – 4 ไร่

– Root blower 3 นิ้ว (5.5 kW)

กำลังลม 5.2  ลบ.ม/นาที
แรงดันอากาศ 29.4 kPa  
ใช้กับมอเตอร์ 5 – 7.5 แรง
พื้นที่ให้อากาศ 4 – 6 ไร่

– Root blower 4 นิ้ว (7.5 kW)

กำลังลม 8.6 ลบ.ม/นาที
แรงดันอากาศ 34.3 kPa
ใช้กับมอเตอร์ 7.5 – 10 แรง
พื้นที่ให้อากาศ 6 – 10 ไร่