เชือกใยยักษ์

เชือกใยยักษ์ KASETPLUS

เชือกใยยักษ์คุณภาพสูง  ที่ผ่านการใช้งานมามากมาย ทั้งเกษตรกรรม การประมง และการเดินเรือ ตากแดดตากลม เผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างทนทาน จนผู้ใช้งานต่างยอมรับและมั่นใจในคุณภาพ

ความยาว 200 เมตร/ม้วน

ขนาด 4 มิล 5 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 9-10 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 5 มิล 5 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 14-15 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 6 มิล 5 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 22-23 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 7 มิล 5 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 26-27 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 8 มิล 3 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 24-25.5 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 9 มิล 3 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 27-28.5 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 10 มิล 3 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 33-34.5 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 12 มิล 2 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 32-33 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 14 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 23-24 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 16 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 27-28 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 18 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 33-34 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 20 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 43-44 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 22 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 50-51 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 24 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 60-61 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 26 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 70-71 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 28 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 82-83 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 30 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 92-93 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 32 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 104-105 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 34 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 115-116 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 36 มิล 1 ม้วน/แพ็ค (น้ำหนัก 135-136 กิโลกรัม/แพ็ค)

ขนาด 38 มิล – 52 มิล (ต้องสั่งผลิต)