คุณสมบัติพลาสติก LDPE/LLDPE

คุณสมบัติพลาสติก LDPE/LLDPE เบื้องต้น

พลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) และ LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ทั้งสอง เป็นพลาสติก ที่อยู่ในตระกูลพลาสติก PE (Polyethylene) ดังนั้น คุณสมบัติพลาสติก LDPE/LLDPE ซึ่งข้อมูลนี้จะ ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ลงลึก เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย มากขึ้น หรือถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อ สอบถามเข้ามาหาเราได้
ดังนั้นข้อมูลเบื้องต้น ของพลาสติก 2 ชนิดนี้ ก็คือ พลาสติก LDPE/LLDPE มีดั้งนี้

Low Density Polyethylene (LDPE)

คุณสมบัติเป็นเม็ด พลาสติก โพลีเอธิลีน ชนิดที่มี ความหนาแน่นต่ำ ลักษณะค่อนข้างใส นิ่ม ยืดหนุ่นได้ มีความทนทานต่อ สารเคมี ที่เป็นกรดและด่าง สามารถนำไปแปรรูปได้ง่าย เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ และไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ รวมถึงสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี ประเภทผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติกชนืดต่างๆ ทั้งขนาดเล็กที่ใช้บรรจุสินค้าทั่วไปจนถึงถุงขนาดใหญ่ เช่น ถุงอุตสาหกรรม ถุงน้ำแข็ง ถุงบรรจุ อาหารแช่แข็ง แผ่นฟิล์มที่ใช้ทำวัสดุกัน กระแทกต่างๆ

Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)

คุณสมบัติเป็นโพลีเอธิลีนชนิดที่มีความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นตรง คุณสมบัติอยู่ระหว่าง LDPE และ HDPE แต่จะนิ่มและเหนียวมากกว่า LDPE และ HDPE ได้รับการแปรรูปเป็นฟิล์มถึง 65% ลักษณะค่อนข้างใส นิ่ม ยืดหนุ่นได้ ประเภท ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มี ความใส แข็งแรง ปิดผนึกได้ จึงเหมาะ สำหรับใช้งานทั่วไป เช่น ถุงผัก ถุงผลไม้ ถุงขนมปัง ถุงใส่อาหารต่างๆ รวมทั้งยังมีคุณสมบัติทนทานต่อ สารเคมี เหมือน LDPE

คุณสมบัติ พลาสติก LDPE/LLDPE

พลาสติก LDPE / LLDPE เมื่อถูกนำมาผลิตเป็น ผืน (SHEET) เพื่อใช้งานทางเกษตรเกษตร จะไม่มีการผสมเม็ดสีลงไปในเนื้อพลาสติก เพราะต้องการคุณสมบัติ ฟู๊ดเกรด (Food Grade) 

ส่วนที่เห็นว่าพลาสติกเป็นสีดำ เกิดจากการผสมสารที่เรียกว่า คาร์บอน ลงไปในเนื้อพลาสติก เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของโครงสร้างพลาสติกมากขึ้น และป้องกันแสงแดดได้มากขึ้น รวมทั้งตัวพลาสติก LDPE / LLDPE เอง ยังมีการผสมสาร Anti -UV โดยไม่ใช่เป็นเพียงการเคลือบไว้เพียงด้านหน้าของตัวพลาสติกเอาไว้ อีกด้วย

และด้วยตัวพลาสติก LDPE/LLDPE จะต้องใช้งาน กลางแสงแดด ดังนั้น พลาสติกจะต้อง ไม่แตกกรอบ ในระยะเวลาที่รวดเร็วเกินไป >>> กดเพื่อดู พลาสติกแตกกรอบ <<<

ดังนั้นเมื่อสรุปให้เข้าใจอย่างง่าย พลาสติก LDPE และ พลาสติก LLDPE ต่างกันเพียง ตัวพลาสติก LLDPE จะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า พลาสติก LDPE นั่นเอง

พลาสติกใสขุ่น พลาสติก ปู บ่อกุ้ง พลาสติก ฟาร์มหมู พลาสติก ฟาร์มไก่ พลาสติก คลุมดิน จานให้อากาศ หัวอ้อก บ่อกุ้ง บ่อปลา พลาสติก ldpe ผ้ายาง คลุมดิน lldpe LDPE LLDPE ผ้ายางปูบ่อ บ่อแก๊ส ถุงแก๊ส คลุมบ่อ คลุม โรงเรือน ผ้าใบ pe พลาสติกหน้ากว้าง บ่อ ผ้าใบ pe ผ้ายาง เลี้ยง ปลา พลาสติก กัน uv กระชุง บก กระชัง เลี้ยง ปลา กระชังบก กระชังบกสำเร็จรูป กระชัง บก สำ เร็จ รูป บ่อกลม ผ้าใบโรงเรือน ฟาร์มกุ้ม ฟาร์มปลา จัดสวน ผ้ายางpe ผ้ายาง pe พลาสติกโรงเรือนปลูกผัก ปูบ่อขนาดใหญ่ โรงเรือนขนาดใหญ่ พลาสติกใส คลุมบ่อ แผ่นรองพื้น ผ้าขาวคุลมโรงเรือน พลาสติกคลุมบ่อดิน คลุม บ่อดิน บ่อพลาสติก ขึ้นรูป ร้าน พลาสติก ผ้ายางดำ ทนแสงแดด มีรับประกัน รับประกัน สั่งทำ จัดส่งทั่วประเทศ ผ้าปูพื้น ผ้าพีอีปูบ่อ โรงเห็ด พลาสติกคลุมเห็ด พลาสติกรองพื้นเทปูน เทปูน แบ่งขาย ผ้าใบใส ผ้ายางราคา peราคา ราคา ปูสระน้ำ สระน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อรั่ว กัญชา แคตตัส กระบอกเพชร ขึ้นรูป คลุมหลังคา หลังคา แก๊ส gas bio gas ไม่แตกกรอบ ทนทานต่อแสงแดด ซ่อม เหนียว ไม่มีเคมี ปลอดภัย ตาข่าย ตะข่าย มุ้ง มุ้งกันแมลง ราง คลิป กิ๊ป กลิป วัดบ่อ วัดบ่อปูพลาสติก เตรียมบ่อ ก่อนปูพลาสติก