ABOUT US

KASETPlus (เกษตรพลัส) 

องค์กร (บริษัท)

ที่มุ่งมั่น เพื่อนำเสนอ อุปกรณ์การเกษตร  ควบคู่กับ การวิจัย และ พัฒนาสินค้า รวมไปถึง วิธีการใช้งาน เพื่อทำให้อุปกรณ์ สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากที่สุด

ประเทศไทยเป็น ประเทศเกษตรกรรม ถือเป็นแหล่ง ผลิต-ส่งออก สินค้าเกษตร ที่สำคัญ แห่งหนึ่ง ของโลก แต่ด้วยผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้สินค้าเกษตรมี คุณภาพด้อยลง และ ไม่ได้ผลผลิต ตามที่ควรจะเป็น

เกษตรพลัส จึงนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่สั่งสมในวงการเกษตรมากว่า 20 ปี มาผนวกรวมกับอุปกรณ์การเกษตรและวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพิ่มคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จนกลายเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า “+Quality +Productivity”

รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก – กลาง ก็ยังสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทาง บริษัท ได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวกัน ที่ใช้กันใน อุตสาหกรรม

สินค้าต่าง ๆ จะถูกจำจัดหน่าย ภายในแบรนด์สินค้า Kasetplus (เกษตรพลัส) ซึ่งผลิต และจัดจำหน่าย โดย บริษัท ศิวะบุตร จำกัด (สำนงานใหญ่)

กดเพื่อดูสินค้า

ปัจจุบันมุ่งพัฒนาคุณภาพในทั้งบริการ และ สินค้าอยู่ตลอดเพื่อตอบสนองการใช้งาน และผลลัพธ์ที่ดี เพื่อ ตอบสนอง การใช้งานที่คุ้มค่า ในต้นทุน ที่สมเหตุ สมผล ของคุณภาพสินค้า

การพัฒนาสินค้า
บริษัทมีการพัฒนาสินค้าต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้งานจริง รวมทั้ง ศูนย์วิจัย ต่าง ๆ แยกไปตามแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความแน่ชัด ในปัญหาที่เกิดขึ้น ของแต่ละพื้นที่ นำมาปรับพัฒนา ให้ตัวสินค้า เหมาะสม กับแต่ละพื้นที่ จากข้อมูลจริงอีกด้วย

 

การให้บริการ
 บริษัท มุ้งเน้นการให้บริการ ที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจง นั้นหมายถึง ทางลูกค้าสามารถ ปรึกษา ขอคำแนะนำ ในแต่ละเคสงาน แบบเจาะจง ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้การใช้งาน สินค้าแต่ละแบบ ถูกต้องตามการใช้งานจริง และ สามารถใช้งานได้จริง พร้อมด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลจริง ๆ ในแต่ละพื้นที่ ที่มีการใช้งานสินค้าตัวนั้น ๆ อยู่

พลาสติกใสขุ่น พลาสติก ปู บ่อกุ้ง พลาสติก ฟาร์มหมู พลาสติก ฟาร์มไก่ พลาสติก คลุมดิน จานให้อากาศ หัวอ้อก บ่อกุ้ง บ่อปลา พลาสติก ldpe ผ้ายาง คลุมดิน lldpe LDPE LLDPE ผ้ายางปูบ่อ บ่อแก๊ส ถุงแก๊ส คลุมบ่อ  คลุม โรงเรือน ผ้าใบ pe พลาสติกหน้ากว้าง บ่อ ผ้าใบ pe ผ้ายาง เลี้ยง ปลา พลาสติก กัน uv กระชุง บก กระชัง เลี้ยง ปลา กระชังบก กระชังบกสำเร็จรูป กระชัง บก สำ เร็จ รูป บ่อกลม ผ้าใบโรงเรือน ฟาร์มกุ้ม ฟาร์มปลา จัดสวน ผ้ายางpe ผ้ายาง pe พลาสติกโรงเรือนปลูกผัก ปูบ่อขนาดใหญ่ โรงเรือนขนาดใหญ่ พลาสติกใส คลุมบ่อ แผ่นรองพื้น ผ้าขาวคุลมโรงเรือน พลาสติกคลุมบ่อดิน คลุม บ่อดิน บ่อพลาสติก ขึ้นรูป ร้าน พลาสติก ผ้ายางดำ ทนแสงแดด มีรับประกัน รับประกัน สั่งทำ จัดส่งทั่วประเทศ ผ้าปูพื้น ผ้าพีอีปูบ่อ โรงเห็ด พลาสติกคลุมเห็ด พลาสติกรองพื้นเทปูน เทปูน แบ่งขาย ผ้าใบใส ผ้ายางราคา peราคา ราคา ปูสระน้ำ สระน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อรั่ว กัญชา แคตตัส กระบอกเพชร ขึ้นรูป คลุมหลังคา หลังคา แก๊ส gas bio gas ไม่แตกกรอบ ทนทานต่อแสงแดด ซ่อม เหนียว ไม่มีเคมี ปลอดภัย ตาข่าย ตะข่าย มุ้ง มุ้งกันแมลง ราง คลิป กิ๊ป กลิป วัดบ่อ วัดบ่อปูพลาสติก เตรียมบ่อ ก่อนปูพลาสติก พลาติกเกษตร เกษตรพลัส kasetplus kaset Kaset plus เกษตร