พลาสติก LDPE/LLDPE ปูบ่อเก็บน้ำ PAGE 2

ตัวอย่าง การ ปูพลาสติก LDPE/LLDPE (PAGE 2)

พลาสติก LDPE/LLDPE ปูบ่อเก็บน้ำ 2 ที่มี รูปแบบการ ใช้งาน พลาสติก LDPE/LLDPE ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้งาน จริง โดยมีปัจจัย ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และ ความต้องการ ของแต่ละบุคคล

พลาสติก LDPE ผืนขนาดเล็ก งานจัดสวน
พลาสติก LDPE ปูบ่อเก็บน้ำ ในสวน

พลาสติก LDPE ความหนา 0.3 มิลลิเมตร (300 ไมครอน) ขนาด 5 x 5 เมตร
จังหวัด ระยอง

พลาสติก LDPE ความหนา 0.3 มิลลิเมตร (300 ไมครอน) ขนาด 21 x 26 เมตร
จังหวัด นครราชสีมา

พลาสติก LDPE ปูบ่อ แนวยาว
พลาสติก LDPE ซ่อมบ่อปูนรั่วซึม

พลาสติก LDPE ความหนา 0.3 มิลลิเมตร (300 ไมครอน) ขนาด 10 x 60 เมตร
จังหวัด อุทัยธานี

พลาสติก LDPE ความหนา 0.5 มิลลิเมตร (500 ไมครอน) ขนาด 16 x 18 เมตร
อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

พลาสติก LDPE ปูบ่อจัดสวน พร้อมตกแต่งขอบบ่อ
โรงเรียนขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พื้นที่กักเก็บน้ำ ของโรงเรียน เพื่อใช้งานทั้ง ในช่วงหน้า แล้ง และตลอดทั้งปี

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
บ่อเก็บน้ำ สวนทุเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ปูบ่อ สวนทุเรียน พร้อมยืดอายุพลาสติก LDPE
บ่อน้ำ ทรงวงกลม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.