บ่อกักเก็บน้ำจืด กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ

บ่อกักเก็บน้ำจืด 

เมื่อบ่อเก็บน้ำ อยู่ใกล้ทะเล การเก็บน้ำจืดอาจจะมีปัญหาได้ การใช้งานพลาสติก LDPE / LLDPE เพื่อแก้ไขนั้น เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือก ที่มักจะใช้งานกัน ซึ่งรวดเร็ว ประหยัด และใช้งานได้จริง รวมถึงแม้พื้นที่นั้น จะเป็นผืนที่ ที่ลำบากที่จะเดินทางเข้าไปก็ตาม

 

บ่อกักเก็บน้ำจืด ฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ

พลาสติก LDPE ผืนนี้ถูกปูไว้ ที่ฐานทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยที่ตัวบ่ออยู่ในบริเวณพื้นที่ของการถมดินริมชายฝั่งทะเลขึ้นมา เพื่อทำเป็น บ่อกักเก็บน้ำจืด ใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ ของกรมทหาร ซึ่งตัวบ่อ มีน้ำทะเลดันเข้าตลอดเวลา และสูงขึ้นตามน้ำทะเลภายนอก ดังนั้นบ่อนี้จึงจำเป็นต้องใช้งาน พลาสติก LDPE ปู เพื่อแยกปัจจัยระหว่างน้ำจืด และน้ำเค็มออกจากกัน

 

รูปทรงตัวบ่อ

บ่อนี้ถูกขุดขึ้นมาในพื้นที่ ที่เกิดกจากการถมดิน ทำให้ตัวผิวดินเอง ไม่สามารถอุ้มน้ำได้ และด้านล่าง น้ำก็สามารถซึมเข้า ซึมออกได้อย่างสะดวก ตัวบ่อถูกปรับให้ได้รูปทรงเรียบร้อย และมีการขุดร่องดิน ไว้รอบคันบ่อ ไว้ฝังชาย พลาสติกเรียบร้อย

<<< ขุดร่องฝังชายพลาสติก >>>

ขนาดของพลาสติก โดยขนาดพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งด้วยขนาด และน้ำหนัก ทางโรงงานสามาร ผลิตเป็นผืน และจัดส่งไปหน้างานได้ทันที 

<<< การวัดบ่อเพื่อปูพลาสติกเบื้องต้น >>>

โดยบ่อนี้ จะถูกปูด้วยผืนพลาสติก LDPE ความหนา 0.5 มิลลิเมตร (500 ไมครอน) ขั้นตอนการปูบ่อ หน้างานจริงจะถูกบังคับด้วย เวลา ซึ่งเกิดจากการดันของน้ำเค็ม ที่เข้ามาภายในบ่อ ไม่สามารถปล่อยระยะเวลาค่อย ๆ ปูพลาสติกได้ และเมื่อปูพลาสติกเสร็จ ต้องรีบเติมน้ำเข้าตัวบ่อทันที เพื่อให้เป็นตัวช่วยดัน ไม่ให้น้ำเค็ม ยกพลาสติก ขึ้นมา

ผืนพลาสติก LDPE ความหนา 0.5 มิลลิเมตร (500 ไมครอน) ผลิตเป็นผืนเดียว เรียบร้อยจากโรงงาน

น้ำทะเลหนุน ตลอดเวลา ต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำตลอดเวลา ที่ทำการปูพลาสติก

แรงงานจากคน ไม่มีการใช้เครื่องจักรหนัก ประหยัดต้นทุน

เมื่อทำการปูพลาสติก เรียบร้อย รีบทำการจัดขอบชายพลาสติก ลงร่องดิน ทุกด้าน

เติมน้ำจืด เข้าบ่อทันที เพื่อให้น้ำหนักของน้ำจืด คอยดันน้ำเค็ม ที่จะดันเข้ามาในบ่อ

พลาสติกใสขุ่น พลาสติก ปู บ่อกุ้ง พลาสติก ฟาร์มหมู พลาสติก ฟาร์มไก่ พลาสติก คลุมดิน จานให้อากาศ หัวอ้อก บ่อกุ้ง บ่อปลา พลาสติก ldpe ผ้ายาง คลุมดิน lldpe LDPE LLDPE ผ้ายางปูบ่อ บ่อแก๊ส ถุงแก๊ส คลุมบ่อ คลุม โรงเรือน ผ้าใบ pe พลาสติกหน้ากว้าง บ่อ ผ้าใบ pe ผ้ายาง เลี้ยง ปลา พลาสติก กัน uv กระชุง บก กระชัง เลี้ยง ปลา กระชังบก กระชังบกสำเร็จรูป กระชัง บก สำ เร็จ รูป บ่อกลม ผ้าใบโรงเรือน ฟาร์มกุ้ม ฟาร์มปลา จัดสวน ผ้ายางpe ผ้ายาง pe พลาสติกโรงเรือนปลูกผัก ปูบ่อขนาดใหญ่ โรงเรือนขนาดใหญ่ พลาสติกใส คลุมบ่อ แผ่นรองพื้น ผ้าขาวคุลมโรงเรือน พลาสติกคลุมบ่อดิน คลุม บ่อดิน บ่อพลาสติก ขึ้นรูป ร้าน พลาสติก ผ้ายางดำ ทนแสงแดด มีรับประกัน รับประกัน สั่งทำ จัดส่งทั่วประเทศ ผ้าปูพื้น ผ้าพีอีปูบ่อ โรงเห็ด พลาสติกคลุมเห็ด พลาสติกรองพื้นเทปูน เทปูน แบ่งขาย ผ้าใบใส ผ้ายางราคา peราคา ราคา ปูสระน้ำ สระน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อรั่ว กัญชา แคตตัส กระบอกเพชร ขึ้นรูป คลุมหลังคา หลังคา แก๊ส gas bio gas ไม่แตกกรอบ ทนทานต่อแสงแดด ซ่อม เหนียว ไม่มีเคมี ปลอดภัย ตาข่าย ตะข่าย มุ้ง มุ้งกันแมลง ราง คลิป กิ๊ป กลิป วัดบ่อ วัดบ่อปูพลาสติก เตรียมบ่อ ก่อนปูพลาสติก พลาสติกแตกกรอบ แตกกรอบ วัดบ่อ ปรับบ่อ อายุใช้งาน ยาวนาน การขุดร่อง ขุดร่อง ฝังชาย ขุดร่องฝังชาย พลาสติกแตกกรอบ แตกกรอบ กรอบ เป็นรู free from freefrom pond nature pond chemical fee potect sunrise กองทัพเรือ เรือ ฐานทัพเรือ พักน้ำ น้ำจืด ทะเล ติดทะเล