บ่อพักขยะสด ไมมีสารเคมีรุนแรงจากงานอุตสาหกรรม

บ่อขยะ สด

ขยะ ที่เกิดขึ้น จากแหล่งชุมชน ต่าง ๆ เมื่อถูก จัดเก็บมาจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ก็จะ ถูกนำมา พักไว้ตาม บ่อขยะ ต่าง ๆ แต่เมื่อพักไว้ ขยะจะ เกิดการ ย่อยสลาย ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการกำจัด ตาม ธรรมชาติ หรือขบวนการที่ บ่อขยะ ที่ทำขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเหล่านี้ ก็จะเกิดการย่อยสลายของขยะสด ซึ่งจากกระบวนการนี้ ก็อาจจะเกิดน้ำ ที่ออกมาจากขยะเหล่านั้น

เมื่อน้ำที่เกิดจาก ขยะ ออกมา น้ำเหล่านี้ ไม่ได้ไปไหน ก็จะอยู่ภายในตัวขยะ หรือ อาจจะมีการสูบออกไป เพื่อบำบัด แต่ที่แน่นอน คือเมื่อน้ำเกิดขึ้นมา ก็จะมีการซึม ลงสู่พื้นดิน รวมทั้ง บ่อขยะส่วนมาก จะอยู่ในพื้นที่เปิด ทำให้เมื่อเกิด ฝนตก น้ำจากน้ำฝน ก็เติมเข้าไปในบ่อ และดึงของเสียเหล่านี้ ซึมเข้าพื้นดินมากขึ้นเข้าไปอีก

ดังนั้นด้วย กระบวนการที่จะ สามารถป้องกัน การซึมของน้ำเสีย ที่เกิดจากบ่อขยะ ซึมลงสู่พื้นดิน อีกหนึ่งวิธี คือการปูด้วย พลาสติก  LDPE/LLDPE ไว้ที่ผิวดินด้านล่าง เพื่อป้องกัน การรั่วซึม และแยกปัจจัยของดิน ออกไป

บ่อขยะถูกปูด้วย ผืนพลาสติก LDPE ความหนา 0.5 มิลลิเมตร (500 ไมครอน) ในส่วนที่เป็นพื้น ด้านล่าง สำหรับการ ป้องกัน ไม่ให้น้ำเสีย ซึมลงชั้นดิน สู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติ นอกจากการที่ปู พื้นด้านล่าง แล้ว เมื่อบ่อถูกใช้งาน ไปถึงระยะหนึ่ง ยังมีการนำพลาสติก ไปปูทับบน กองขยะ เป็นชั้น ๆ โดยขยะ ที่อยู่ชั้นล่างพลาสติก ก็คือจะถูกนำไปสู่กระบวนการย่อยสลาย นั่นเอง

ด้วยคุณสมบัติของพลาสติก จึงสามารถใช้ สารหลาย ๆ ตัวในการช่วยย่อยสลายขยะ แต่ไม่ได้ส่งผลต่อตัวพลาสติ

<<<คุณสมบัติพลาสติก LDPE/LLDP>>>

*** ก่อนการประเมินราคา อย่าลืมวัดขนาดบ่อ หรือคำนวนขนาดผืน พลาสติก กันนะค่ะ ***

<<<การวัดขนาดบ่อเบื้องต้น>>>

หรือต้องการติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์/โทรสาร :
02-815-9305

มือถือ
098-537-9614
0800-800-522
0898-767-656
0800-800-766

Line Official ID :

@kasetplus

Line ID :

0985379614
0800800522
0800800766
0898767656

พลาสติกใสขุ่น พลาสติก ปู บ่อกุ้ง พลาสติก ฟาร์มหมู พลาสติก ฟาร์มไก่ พลาสติก คลุมดิน จานให้อากาศ หัวอ้อก บ่อกุ้ง บ่อปลา พลาสติก ldpe ผ้ายาง คลุมดิน lldpe LDPE LLDPE ผ้ายางปูบ่อ บ่อแก๊ส ถุงแก๊ส คลุมบ่อ คลุม โรงเรือน ผ้าใบ pe พลาสติกหน้ากว้าง บ่อ ผ้าใบ pe ผ้ายาง เลี้ยง ปลา พลาสติก กัน uv กระชุง บก กระชัง เลี้ยง ปลา กระชังบก กระชังบกสำเร็จรูป กระชัง บก สำ เร็จ รูป บ่อกลม ผ้าใบโรงเรือน ฟาร์มกุ้ม ฟาร์มปลา จัดสวน ผ้ายางpe ผ้ายาง pe พลาสติกโรงเรือนปลูกผัก ปูบ่อขนาดใหญ่ โรงเรือนขนาดใหญ่ พลาสติกใส คลุมบ่อ แผ่นรองพื้น ผ้าขาวคุลมโรงเรือน พลาสติกคลุมบ่อดิน คลุม บ่อดิน บ่อพลาสติก ขึ้นรูป ร้าน พลาสติก ผ้ายางดำ ทนแสงแดด มีรับประกัน รับประกัน